Midvest Fondene

 

Midvest Fondene består av to investeringsfond rettet mot små og mellomstore vekstbedrifter i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fondene har en total kapitalbase på NOK 254.000.000 og har forretningsadresse i Namsos.

Midvest Fondene har investert i 14 selskaper hvorav 5 er realisert.