Midvest Fondenes eierstruktur består av industrielle og finansielle
aktører med betydelig kompetanse og nettverk:

 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS
STN Invest AS
Sparebanken Midt-Norge
Angvik Eiendomsinvestor AS
Namdal Investor AS
Gjensidige Forsikring
Gjensidige Orkla Forsikring
Koteng Holding AS
Bernhd. Brekke AS
Midvestor Management AS
Ørland Sparebank
Bjugn Sparebank
Stadsbygd Sparebank
Åfjord Sparebank


Styret i fondene som fatter alle investeringsbeslutninger for investeringsselskapene er sammensatt
med et ydelig kompetansebredde, kapasitet og nettverk består av:

 

Svein Sivertsen (Styreleder), Trondheim

Vibeke Solberg Forås, Trondheim

Trond Brandeggen, MoldE

Jarle Rasmussen, Namsos

Johan bjørkevoll, oslo

Ivar Strand, Steinkjer

Merete Rønning, Oslo